Лицензът включва гаранция, че софтуерът ще функционира за период от една година. През този период потребителите ще получават безплатни актуализации на софтуера. След изтичане на 1-годишния период актуализациите и техническата поддръжка и използването на софтуера ще се таксуват на годишна база.