Обикновено чрез отдалечена временна интернет връзка.